Richard BransonRichard Branson

Richard Branson

Richard Branson is lid van The Global Commission on Drug Policy.

Het doel van The Global Commission on Drug Policy is om internationaal een feitelijke discussie te starten over drugsbeleid. De commissie zoekt bovenal naar menselijke en effectieve manieren om de persoonlijke en maatschappelijke schade van drugs te beperken.

Overtuigd door het feit dat de vermenging van drugshandel, geweld en corruptie een gevaar is voor de democratie in Latijns Amerika, weerlegde de commissie de huidige ‘war on drugs’ politiek en opende een publiek debat over een onderwerp dat omgeven is door angst en mis-informatie.

Richard Branson en Ben Dronkers bij de CCA ceremonie in BarcelonaRichard Branson en Ben Dronkers bij de CCA ceremonie in Barcelona
De Global Commission on Drug Policy

Richard Branson is lid van The Global Commission on Drug Policy en het commité van aanbeveling van de Drug Policy Alliance. Hij is een van de meest welsprekende en charmante pleitbezorgers voor de decriminalisering van cannabis. Een belangrijke pijler onder Branson's zakelijke successen is om een falende strategie te onderkennen en accepteren en vervolgens de daadkracht te hebben van richting te veranderen als de situatie daar om vraagt. Richard Branson beschouwt de War on drugs als een mislukte onderneming.

Branson is van mening dat regeringen moeten leren van hun fouten en de moed moeten hebben betere oplossingen aan te dragen.

Richard BransonRichard Branson
Eerlijk zijn tegenover jezelf

Richard Branson is de oprichter van de Virgin Group, een conglomeraat van meer dan 400 bedrijven. Hij startte zijn zakelijke carrière toen hij op zijn zestiende het tijdschrift Student oprichtte. Later wijdde hij zich aan een platenlabel, muziekwinkels, treinen, vliegtuigen en zelfs een ruimtevaartuig. In 2007, nam Time Magazine Branson op in haar lijst van 100 meest invloedrijke mensen van de wereld. 

Met betrekking tot zijn zakelijke actiiviteiten zei Branson ooit: "Voor mij is de essentie van ondernemen niet het dragen van een pak of het behagen van aandeelhouders. Het gaat erom eerlijk te zijn tegenover jezelf, trouw te blijven aan je ideeën en je te richten op datgene wat essentieel is." 

Richard BransonRichard Branson
Branson over cannabis

Begin 2000 initieerde Branson met Peter Gabriel en Nelson Mandela The Elders, een denktank van notabelen en voormalige staatslieden zoals Kofi Annan, Jimmy Carter en Desmond Tutu. Branson ondersteunt diverse goede doelen, gaande van de milieubescherming tot de vernietiging van kernwapens.

In 2007 sprak hij in een interview met GQ Magazine over het ter recreatie roken van cannabis met zijn zoon: "Ik denk niet dat het roken van een 'gelegenheidsjoint' zo verkeerd is. Ik heb liever dat mijn zoon het met mij doet, dan achter gesloten deuren."

Cannabis Culture Awards 2012 statement by Richard BransonCannabis Culture Awards 2012 statement by Richard Branson
War on drugs is mislukt

In 2011 werd Branson lid van The Global Commission on Drug Policy, samen met zes ex-presidenten, Nobelprijswinnaars en topondernemers uit veertien landen (Nederland was niet vertegenwoordigd). Op 2 juni 2011 presenteerde de commissie in New York haar rapport over het internationale drugsbeleid. Branson verklaarde dat het drugsgebruik niet is verminderd, ondanks de wereldwijde War on drugs. Het resultaat is daarentegen weinig verheffend: overvolle gevangenissen, miljoenen dollars aan gemiste belastingeninkomsten en een nietsontzienende georganiseerde misdaad met jaarlijks tienduizenden slachtoffers. Maar er was ook positief nieuws. Er ontstaan nieuwe doeltreffende alternatieven voor de omgang met drugsbeleid, gericht op regulering en decriminalisering. Onze wereldleiders, waaronder bedrijven, moeten volgens Branson handelen vanuit feiten en niet vanuit sentimenten.

Richard BransonRichard Branson
Leren van de lessen uit het verleden

In 2012 treedt Branson toe tot het commité van aanbeveling van de Drug Policy Alliance, een Amerikaanse organisatie die vecht voor de hervorming van het drugsbeleid. Op 24 januari 2012 getuigde hij, namens de parlementaire onderzoekcommissie voor drugsbeleid, voor het Britse House of Commons.

Een dag eerder publiceerde hij een ondubbelzinnige column over dit onderwerp in de Daily Telegraph. "Naast alle successen die ik heb gehad in het bedrijfsleven, heb ik ook geleerd misslukkingen te accepteren, uit te zoeken waarom het is gebeurd, en oplossingen te realiseren. De War on drugs is een mislukte onderneming. We moeten leren van de lessen uit het verleden en verder gaan."