Global Commission on Drug PolicyGlobal Commission on Drug Policy

Global Commission on Drug Policy

The Global Commission on Drug Policy wil de persoonlijke en maatschappelijke schade die wordt veroorzaakt door drugs beperken door internationaal een feitelijke discussie over menselijke en effectieve oplossingen voor drugsproblematiek te entameren. 

Overtuigd door het feit dat de vermenging van drugshandel, geweld en corruptie een gevaar is voor de democratie in Latijns Amerika, evalueerde de commissie de huidige War on drugs politiek. Ze opende daarmee een publiek debat over een onderwerp dat is omgeven door angst en mis-informatie.

The Global Commission on Drug Policy werd vertegenwoordigd door Thorvald Stoltenberg en Richard Branson.

Event

Cannabis Culture Awards 2012Cannabis Culture Awards 2012

De Cannabis Culture Awards 2012 zijn in Amsterdam en Barcelona uitgereikt. Bij de feestelijke maar ook ontroerende ceremonie in Amsterdam benadrukten twee voormalige staatsmannen, Mr. Thorvald Stoltenberg en Mr. Dries van Agt, hun hoop op een toekomst zonder een cannabis verbod.

Richard NixonRichard Nixon
De wereldwijde oorlog tegen drugs is mislukt

De wereldwijde oorlog tegen drugs is mislukt. Meer dan vijfitg jaar geleden, in 1961, werd het Enkelvoudige Verdrag over Narcotische Middelen van de VN gesloten. President Nixon lanceerde namens de Amerikaanse overheid tien jaar later de oorlog tegen drugs. Beleidsmakers geloofden dat strenge handhaving van de wet ten opzichte van iedereen die te maken had met de productie, de distributie en het gebruik van drugs zou leiden tot een steeds kleinere markt voor drugs als heroïne, cocaïne en cannabis. Het uiteindelijke resultaat had een ‘drugsvrije wereld’ moeten zijn.

We weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen.

Hennepvelden Hennepvelden
Illegale drugsmarkt

In de praktijk blijkt dat de drugshandel, die vooral wordt gecontroleerd door de georganiseerde misdaad, in deze periode wereldwijd spectaculair gegroeid is. Hoewel er geen nauwkeurige schattingen van het globale gebruik over de afgelopen vijftig jaar bestaan, laat een analyse van alleen al de laatste tien jaar zien dat er een grote en groeiende markt is. 

Global Commission on Drug PolicyGlobal Commission on Drug Policy
Uitdagingen op maatschappelijk en gezondheidsgebied

Ondanks toenemend bewijs dat het huidige beleid zijn doelstellingen niet haalt, gaan de meeste beleidsbepalende organen op nationaal en internationaal niveau een kritische discussie over alternatieven uit de weg.

Dit gebrek aan leiderschap ten aanzien van drugsbeleid leidde tot de vorming van The Global Commission on Drug Policy, die meent dat de tijd rijp is voor een serieuze en alomvattende herziening van de omgang met het fenomeen drugs. Uitgangspunt is dat het wereldwijde drugsprobleem moet worden gezien als te stroomlijnen samenhangende uitdagingen op maatschappelijk en gezondheidsgebied. Het is geen oorlog die moet worden gewonnen.